Wilno, Troki 2 dni

I Dzień
Godz. 7:00/7:30 – wyjazd z Augustowa, Suwałk na Litwę. Po drodze możliwość wymiany pieniędzy na granicy.
Przejazd do Trok.
Godz. 10:00 – 12:00 spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich.
Możliwość degustacji potraw karaimskich – kibiny, czenaki.
Przejazd do Wilna.
Godz. 12:30 – ok. 16:00 zwiedzanie Wilna, m.in.: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Góra Trzech Krzyży, cmentarz na Rossie.
Zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2,3-osobowe), obiadokolacja i nocleg.

II Dzień
Godz. 8:00 – 9:00 śniadanie.
Dalsze zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Ostra Brama z kaplicą i obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Uniwersytet Wileński, Katedra Wileńska, zabytkowe kościoły – św. Anny, Świętego Ducha, Muzeum A. Mickiewicza, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich.
Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w Augustowie, Suwałkach w godzinach wieczornych.