Jednodniowa wycieczka do Grodna

W PROGRAMIE WYCIECZKI DO GRODNA:

 • Godz. 5:30 – Wyjazd z Augustowa na jednodniową wycieczkę do Grodna.
 • Przejazd na przejście graniczne z Białorusią.
 • Przyjazd do Grodna. Zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Stary Zamek, Nowy Zamek, Synagoga, dwunastowieczna Cerkiew Św. Borysa i Gleby (najstarszy budynek w mieście), Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół Farny i Klasztor Jezuitów, Kościół i Klasztor Brygidek, Teatr, Sobór Pokrowski, Kircha Luterańska (jedyna na Białorusi działająca świątynia wyznania ewengelicko-augsburskiego), dom (z zewnątrz), pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, mogiły oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, Kościół i Klasztor Franciszkanów.
 • Czas na zakupy.
 • W trakcie zwiedzania obiad.
 • Około godz. 22:00 (uzależnione od czasu oczekiwania na granicy) zakończenie wycieczki w Augustowie.

Cena 200,00 zł/os. obejmuje:

 • ubezpieczenie NNW i KL,
 • transport autokarem, bądź busem klasy turystycznej,
 • usługa pilota,
 • usługa polskojęzycznego przewodnika w Grodnie,
 • dokument uprawniający do bezwizowego wjazdu na teren Białorusi,
 • obiad.

Informacje praktyczne dotyczące wjazdu na Białoruś:

 • Dokumentem upoważniającym do wyjazdu na wycieczkę do Grodna jest paszport, oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej, bądź wiza białoruska (załatwia nasze biuro po wcześniejszym przesłaniu skanu paszportu, oraz po wpłacie zaliczki 50,00 zł/os.)
 • Na każdy planowany dzień pobytu podróżny musi mieć przy sobie kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich tj. około 20 euro.
 • Białoruskie służby graniczne muszą otrzymać dane turystów co najmniej 12 godzin przed planowanym przekroczeniem granicy, także odpowiednio wcześnie należy zapisać się na wycieczkę.
 • Dane potrzebne do zgłoszenia się na wycieczkę: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe, płeć.
 • Za przekroczenie granicy strefy objętej ruchem bezwizowym, lub bezprawne przedłużenie pobytu (powyżej 5 dób) grozi odpowiedzialność administracyjna.
 • W przypadku sytuacji nadzwyczajnych , wypadku, klęski żywiołowej pobyt może zostać przedłużony i zostanie wydana wiza.
 • Organami uprawnionymi do kontroli są MSW we współpracy ze służbami granicznymi, bezpieczeństwa i MSZ
 • Ewentualną utratę dokumentu należy niezwłocznie zgłosić do białoruskiej milicji.

Biuro zastrzega prawo do odwołania, bądź zmiany terminu wycieczki w przypadku zbyt małej ilości osób chętnych na dany wyjazd.